Welkom

Terug

Algemene ledenvergadering VV KRC

Vrijdag 20 oktober 2017

Algemene ledenvergadering VV KRC op vrijdag 20 oktober 2017. Hieronder de agenda voor de vergadering. Om de agenda te printen klik hier.

 

Vrijdag 20 oktober 2017 om 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering

 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging Kantens de Robben Combinatie nodig ik u uit tot deelname aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke zal worden gehouden in de kantine aan de Bredeweg 30 te Kantens. Volgens de statuten hebben alle leden vanaf de leeftijd van 15 jaar toegang tot de vergadering.

 

Opkomst is bijzonder gewenst. Afmelden is volgens de statuten van de vereniging

verplicht bij de secretaris van de vereniging

 

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2015 – 2016
 3. Jaarverslag 2016 – 2017
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Financieel verslag van de penningmeester (vanaf 19.30 uur ter inzage)
 6. Financieel verslag stichting Beheer Accommodatie vv KRC (vanaf 19.30 uur ter inzage)
 7. Verkiezing kascommissielid
 8. Bespreking overige activiteiten
 9. Wasgeld
 10. Contributies
 11. Mededelingen bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

 

Secretaris:

Anneke Oosting

Stitswerderlaan 20

99995 PC KANTENS

0595-552857

kantensrobbencombinatie@gmail.com


Oct 6, 2017